3,500,000 câu hỏi

Hệ sinh thái

Hệ tri thức

Trang đề án

Tổng hợp các thông tin trong quá trình xây dựng & phát triển của Hệ tri thức Việt số hóa. Tôn vinh tổ chức, cá nhân đóng góp nguồn lực, trí tuệ cho đề án.
Hệ tri thức

Hệ tri thức

Là nền tảng tổng hợp mọi tri thức của đề án, cho phép cộng đồng tham gia thêm mới, chỉnh sửa để xây dựng bách khoa nội dung số hóa Việt.
Dữ liệu mở

Dữ liệu mở

Kho dữ liệu được đóng góp bởi các Cơ quan Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và mỗi người dân. Bất kỳ ai cũng có thể tiếp cận kho dữ liệu để giải quyết các nhu cầu của mình.
Ngân hàng Hỏi đáp

Ngân hàng Hỏi đáp

Cung cấp các ứng dụng để mọi người dân có thể dễ dàng đặt câu hỏi và tra cứu kiến thức trên mọi lĩnh vực, mọi lúc mọi nơi.
Kho ứng dụng

Kho ứng dụng

Là nền tảng để tất cả các nhà phát triển độc lập có thể dễ dàng kết nối vào Hệ sinh thái chung của đề án và phát hành ứng dụng.
Nhà phát triển

Nhà phát triển

Đóng vai trò hạt nhân trong Hệ sinh thái iTrithuc, khai thác dữ liệu từ kho Dữ liệu mở, phát triển & tích hợp ứng dụng vào kho ứng dụng đề án.

Tin tức

Góc tôn vinh tổ chức đóng góp kho tri thức Việt

Góc tinh hoa trí tuệ Việt

Hoạt động gần đây

Tham gia ITRITHUC.VN
Nam. Binh

Nam. Binh

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
11 giờ trước

Nguyễn Trung Kiên

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
16 giờ trước

Trâm Nguyễn Thi Huynh

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
11 giờ trước

Nguyễn Trung Nghĩa

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
18 giờ trước

Son Võ

Vừa mới “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
28 phút trước

Phương Mai

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
16 giờ trước
Trần Hoàng Tú

Trần Hoàng Tú

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
23 giờ trước

Xun Ha

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
12 giờ trước
Huyen

Huyen

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 giờ trước

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
17 giờ trước

Phạm Tuấn

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
15 giờ trước
vothutruoc

vothutruoc

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
7 giờ trước
Dương Kiên Bảo

Dương Kiên Bảo

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
21 giờ trước
Nguyễn Văn Mạnh

Nguyễn Văn Mạnh

Vừa mới “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
57 phút trước

Khac Man

Vừa mới “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
28 phút trước
đào thị linh

đào thị linh

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
14 giờ trước
Vũ Đình Chiến

Vũ Đình Chiến

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
16 giờ trước

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
12 giờ trước

Hung Nguyen

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
23 giờ trước
Letricaodanh

Letricaodanh

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
12 giờ trước