3,500,000 câu hỏi

Hệ sinh thái

Hệ tri thức

Trang đề án

Tổng hợp các thông tin trong quá trình xây dựng & phát triển của Hệ tri thức Việt số hóa. Tôn vinh tổ chức, cá nhân đóng góp nguồn lực, trí tuệ cho đề án.
Hệ tri thức

Hệ tri thức

Là nền tảng tổng hợp mọi tri thức của đề án, cho phép cộng đồng tham gia thêm mới, chỉnh sửa để xây dựng bách khoa nội dung số hóa Việt.
Dữ liệu mở

Dữ liệu mở

Kho dữ liệu được đóng góp bởi các Cơ quan Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và mỗi người dân. Bất kỳ ai cũng có thể tiếp cận kho dữ liệu để giải quyết các nhu cầu của mình.
Ngân hàng Hỏi đáp

Ngân hàng Hỏi đáp

Cung cấp các ứng dụng để mọi người dân có thể dễ dàng đặt câu hỏi và tra cứu kiến thức trên mọi lĩnh vực, mọi lúc mọi nơi.
Kho ứng dụng

Kho ứng dụng

Là nền tảng để tất cả các nhà phát triển độc lập có thể dễ dàng kết nối vào Hệ sinh thái chung của đề án và phát hành ứng dụng.
Nhà phát triển

Nhà phát triển

Đóng vai trò hạt nhân trong Hệ sinh thái iTrithuc, khai thác dữ liệu từ kho Dữ liệu mở, phát triển & tích hợp ứng dụng vào kho ứng dụng đề án.

Tin tức

Góc tôn vinh tổ chức đóng góp kho tri thức Việt

Góc tinh hoa trí tuệ Việt

Hoạt động gần đây

Tham gia ITRITHUC.VN

Đỗ Văn Hải

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
2 ngày trước

Bá Phong

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 ngày trước

Lan Anh Dương

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 ngày trước

Phượng Susu

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
2 ngày trước

Tung LS

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 ngày trước
Mr.Joker

Mr.Joker

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
2 ngày trước

Anna Nguyễn

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
2 ngày trước
Hoàng Mến

Hoàng Mến

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 ngày trước

Nguyễn Văn Huy

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
3 ngày trước
LuongThien_az

LuongThien_az

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
2 ngày trước
Trần Đức Ân

Trần Đức Ân

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
3 ngày trước

Le duc tuyen

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
2 ngày trước
Nguyễn Đức Huy

Nguyễn Đức Huy

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
2 ngày trước

Bảo Yến

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
3 ngày trước

Hoàng Vũ

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 ngày trước
Trieuquocdung

Trieuquocdung

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 ngày trước

Nguyen Anh Tuan

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 ngày trước

Loan Lê

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
2 ngày trước

Kim Nguyễn

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 ngày trước
Nguyen Truc Linh

Nguyen Truc Linh

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 giờ trước

Hỗ trợ tự động